Om Oss

Vi designar och tillverkar träemballage för industri och handel.

Vi kan hjälpa er skräddarsy ert träemballage och hjälper er optimera emballaget till era produkter. Vi kan tillhandahålla 3D modeller, ritningar och offerter med kort ledtid.

Vi tror på en flexibel produktionsmodell där vi kan hålla förhållandevis korta leveranstider.  Produktionen är främst inriktad mot specialemballage i lägre volym men vi har även investerat i maskinell kapacitet för att producera enheter i högvolym.

Vi har mycket kunnig och engagerad personal, de flesta har flera års erfarenhet inom yrket. Vi vill profilera oss som en leverantör som kan hjälpa till med en helhetslösning vad gäller träemballage.

Carlsson Specialemballage AB grundades 2018 och är helägt av Lars Carlsson trävaru AB. Vi finns i Bro, Älmeboda.

Lars Carlsson trävaru AB grundades 1901 och huvudverksamheten är förädling och försäljning av trävaror, inom bolaget finns en åkerienhet med 4 bilar. I koncernen ingår även två försäljningsenheter i Polen.